Privatumo politika

Atidžiai perskaitykite šias privatumo nuostatas.

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir, kuriuos surenkame bei tvarkome Jums naudojantis UAB „NEOVITAL“, įmonės kodas 302501778, PVM mokėtojo kodas: LT100005441215 buveinės adresas / adresas korespondencijai: Vilnius, Užupio g. 7-2. Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: info@neovital.lt.  (toliau – Mes arba UAB „NEOVITAL“), priklausančia ir valdoma internetine svetaine/parduotuve www.neovital.lt (toliau – NEOVITAL.LT)

1. Renkame iš jūsų toliau nurodytą įvairių tipų informaciją. Visa informacija, apie asmens duomenis, yra konfidenciali:

1.1. Asmens kontaktinė informaciją (pvz. vardas, pavardė, pašto adresas, telefono numeris ir t.t.)

1.2. Paskyros prisijungimo informacija (pvz. prisijungimo ID ar el. pašto adresas ir t.t.)

1.3. Demografinė informacija ir pomėgiai

1.4. Apsilankymo mūsų svetainėje informacija

1.5. Informacija apie internetinių svetainių ir/arba ryšio priemonių naudojimą

1.6. Vartotojų kuriamas turinys (turinys, kurį kuriate ir dalinatės su mumis trečiųjų šalių socialiniuose tinkluose, ir pan.)

1.7. Mokėjimų ir finansinė informacija (Informacija, kurios reikia, kad galėtume įvykdyti užsakymą)

2. Vaikų asmens duomenys:

Neprašome ir nerenkame asmens duomenų iš vaikų, kuriems dar nesukako 14 metų. Jei tokių duomenų per klaidą gautume, nedelsdami pašalinsime to vaiko asmens duomenis. Tačiau UAB „NEOVITAL“ gali rinkti asmens duomenis apie vaikus, kuriems dar nesukako 14metų, tiesiai iš tėvų ar globėjų, gavę aiškų tokio asmens sutikimą.

3. Naudojami metodai informacijos rinkimui:

3.1. Registracijos anketa (registracijos metu patvirtinate, kad duomenys yra jūsų ir jie yra teisingi)

3.2. Sąsajos su socialiniais tinklais

3.3. Slapukai (cookies)

3.4. Tinklalapio indikatoriai (angl. web beakons)

3.5. Kitos panašios technologijos

4. Informacijos rinkimo tikslas bei teisinis pagrindas:

4.1. Vartotojų/klientų aptarnavimui

4.2. Užsakymų vykdymui

4.3. Rinkodara. Gavę jūsų sutikimą naudojame jūsų asmens duomenis siekdami informuoti jus apie prekes arba paslaugas (pvz., naujienlaiškio pranešimuose ar surengę jums skirtą kampaniją arba akciją). Tam gali būti naudojamos tokios priemonės kaip: el. laiškai, skelbimai, teksto pranešimai, skambučiai telefonu ir paštu pristatoma medžiaga; tiek, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai

4.4. Trečiųjų šalių socialiniai tinklai, pavyzdžiui, spustelite „Patinka“, nes norime trečiųjų šalių socialiniuose tinkluose teikti jums reklamą ir bendrauti su jumis. Daugiau apie tai, kaip veikia šios funkcijos, kokius jūsų profilio duomenis gauname ir kaip atsisakyti teikti duomenis, galite sužinoti peržiūrėję atitinkamų trečiųjų šalių socialinių tinklų privatumo pranešimus

4.5. Teisinės priežastys arba susijungimai bei įsigijimai. Tais atvejais, kai UAB „NEOVITAL“ ar jos turtą įsigyja kita įmonė arba įmonės susijungia, įskaitant dėl bankroto, pasidalinsime jūsų asmens duomenimis su bet kuriuo teisėtu verslo perėmėju

5. Duomenų apsauga:

5.1. Mes jūsų asmens duomenis saugome ir tvarkome remiantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, bei remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais

5.2. Jūs privalote taip pat rūpintis savo asmens duomenų apsauga. Rinkitės sunkiai atspėjamą slaptažodį kurio niekam neatskleiskite. Taip pat jūs atsakote už bet kokį jūsų paskiros naudojimą

6. Duomenų saugojimo terminas:

6.1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais

6.2. Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje NEOVITAL.LT

6.3. Jūsų užklausų duomenis saugome tol kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir 2 metus po konsultacijos suteikimo

6.4. Rinkodarai skirti Jūsų duonenys bus tvarkomi tol, kol neatsisakysite naujienlaiškio prenumeratos

7. NEOVITAL.LT internetinės svetainės naudotojų, kaip duomenų subjektų teisės:

7.1. Parašyti, kad UAB „NEOVITAL“ leistų susipažinti su turima informacija apie jus

7.2. Taisyti, ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą

7.3. Nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi

7.4. Atšaukti sutikimą

7.5. Nesulaukus sprendimo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

7.6. Kreiptis į NEOVITAL.LT dėl asmens duomenų el.paštu info@neovital.lt arba registruotu paštu adresu nurodytu UAB „NEOVITAL“ rekvizituose 

8. Duomenų teikimas tretiems asmenims. UAB „NEOVITAL“ gali perduoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis tretiems asmenims šiuo pagrindu:

8.1. UMUMU.LT internetinėje parduotuvėje įsigytų prekių ar paslaugų pristatymui

8.2. Tretiems asmenims, kurie teikia paslaugas tvarkant NEOVITAL.LT internetinę parduotuvę (pvz. duomenų bazių administravimo tiekėjai-partneriai ir pan.)

8.3. Reklamos ir rinkodaros partneriams ir paslaugų tiekėjams

8.4. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims: 

8.4.1. kai to reikalauja galiojantys įstatymai;

8.4.2. kai vyksta teisinis procesas; 

8.4.3. gavę kompetentingos teisėsaugos įstaigos užklausą; 

8.4.4. siekdami ginti savo teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę;

8.4.5. siekdami, kad būtų vykdomos sutarčių arba mūsų svetainės naudojimo sąlygos.

8.5. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojanis makecommercer.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

9. UAB „NEOVITAL“ turi teisę:

9.1. keisti, papildyti privatumo politiką visiškai ar iš dalies apie tai pranešdami elektroninėje svetainėje/parduotuvėje NEOVITAL.LT

9.2. Naudojimasis NEOVITAL.LT paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo yra sprendžiami derybiniu keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

Kilus klausimams dėl šios privatumo politikos, maloniai prašome susisiekti el. paštu info@neovital.lt