1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu neovital.lt.

1.2. Pardavėjas – UAB „NEOVITAL, Užupio g. 7-2, LT-01200 Vilnius, įmonės kodas 302501778, PVM mokėtojo kodas LT100005441215.

1.3. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje .

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.

1.5. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.6. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės neovital.lt naudojimo taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.

2.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

3.Prekių užsakymas

3.1 Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi išsirinkti pageidaujamą prekę, įdėti ją į krepšelį ir spausti mygtuką „Pirkti“ bei nurodyti PIRKĖJO DUOMENIS(vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą), PRISTATYMO ADRESĄ. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių. Prieš patvirtinant užsakymą turi įsitikinti, kad pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus.

3.2. Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu pirkimo eigoje, gauna pranešimą apie sėkmingai pateiktą užsakymą.

3.3. Užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

3.4. Pirkėjui, blogai nurodžius pristatymo  adresą ar  nusprendus  vienašališkai  nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo  teikimo sutartį  nepaisant to, kad Pardavėjas  jau pradėjo ją vykdyti vadovaujamasi  Civilinio kodekso 6.721 straipsnio 1 dalimi, kuriame teigiama, kad Pirkėjas  privalo sumokėti  Pardavėjui  kainos dalį, proporcingai suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Pardavėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Tame tarpe ir prekių pristatymo kaštus.

4. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

4.1.Pagal Jūsų užsakyme nurodytą pristatymo adresą ir pristatymo būdą prekes pristato kurjeriai. Šiuo metu prekės pristatomos tik Lietuvoje. Kai kuriais atvejais, prieš tai susitarus el.paštu ar telefonu, galimas pristatymas įteikiant sutartoje vietoje.

4.2 Prekės yra išsiunčiamos 1 darbo dienos bėgyje, jei prekė yra sandėlyje. Jei prekės sandėlyje nėra, tuomet pristatymo terminas – iki 3 savaičių. Esant nenumatytiems atvejams kiekvienu atveju su Pirkėju yra susisiekiama individualiai.

4.3. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių iš kurjerio ar terminalo nurodytais terminais, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

4.4. Jei Pirkėjas užsisako prekę, kurios Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo užsakymo eigoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 3 darbo dienas nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

4.5. Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymo būdai

5.1.Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. 

5.2. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina.

5.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų: Paysera.lt., El. bankininkystę, bankiniu pavedimu.

5.4. PVM sąskaita – faktūra Pirkėjui siunčiama paštu kartu su prekėmis arba el. paštu po prekių gavimo patvirtinimo.

6. Prekių garantija, keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjui suteikiama galimybė pakeisti jam parduotas prekes kitais gaminiais arba jas grąžinti. Esant nekokybiškai prekei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui atlyginti už prekę sumokėtą sumą, ją pakeisti kita ar pataisyti.

6.2. Nepatikusią prekę grąžinti arba pakeisti kitu gaminiu galima jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos, turi visas etiketes, nepažeista originali pakuotė. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu.

Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Jeigu termino pabaiga sutampa su nedarbo diena, terminas pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.

Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas

6.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.4. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos) susitarus su Pardavėju. Kitokios prekių grąžinimo sąlygos gali būti suderintos Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@neovital.lt arba telefonu +370 52 12 00 12.

6.5. Grąžindamas prekes visais atvejais Pirkėjas privalo pateikti prekių įsigijimo dokumentus: PVM sąskaitą faktūrą.

6.6.Prekės grąžinimas galimas tik užpildžius nustatytą E.parduotuvės prekių grąžinimo akto formą (pareiškus apie prekės grąžinimą ją nurodytu e.paštu atsiunčia Pardavėjas).

6.7. Pardavėjas, taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais, už prekes sumokėtus pinigus Pirkėjui grąžina per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

7. Pirkėjo asmens duomenys

7.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra naudojama Elektroninėje parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@neovital.lt arba telefonu+ +370 52 12 00 12, pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-17:00 , penktadieniais ir prieš švenčių dienas – 8 – 16:00 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.